Per ADA


standarts

Ndërmarrja ADA është një kompani e profilizuar në prodhimin e produkteve të higjienës personale. Është themeluar në vitin 2009, si biznes familjar, nga tre ndërmarrës të rinj. Duke e parë potencialin që ka prodhimi i produkteve të higjienës personale, ADA ka hyrë me hapa të sigurt në tregun e Kosovës, dhe është duke u rritur gradualisht, me zgjerimin e asortimentit të produkteve.

Udhezuesi ADA

 • Në duart e njerëzve mund të gjinden afër 150 lloje të ndryshme të baktereve
 • Bakteret mund të riprodhohen çdo 20 minuta
 • Duart duhet të lahen së paku 40 sekonda me ujë dhe sapun.
 • Në mungesë të ujit e sapunit, preferohet pastrimi me faculeta të lagështa, për së paku 20 sekonda.
 • Një hulumtim amerikan ka treguar se 85 për qind të njerëzve në të vërtetë i lajnë duart pas shkuarjes në tualet, ndonëse 95 për qind thonë se e bëjnë këtë.
 • Numri i mikrobeve në majat e gishtave mund të dyfishohen pas shkuarjes në tualet.
 • Një studim ka dëshmuar se gjatë aktiviteteve ditore, të rriturit e kanë transmetuar virusin e të ftohurit në 35 për qind të sipërfaqeve që i kanë prekur.

close

Udhezuesi ADA

Në duart e njerëzve mund të gjinden afër 150 lloje të ndryshme të baktereve...

Rendesia e pastertise

 • Pastërtia ka rëndësi të madhe në jetën tonë, për shkak se ruan shëndetin tonë. Për të qenë të pastër duhet që të mbajmë higjienën personale, pra në radhë të parë t’i lajmë duart, gojën e hundën, por edhe trupin.
 • Papastërtia krijon kushte për praninë e baktereve dhe viruseve që paraqesin rrezik për shëndetin tonë. Prandaj kujdesi për shëndetin duhet të jetë i përhershëm.
 • Në këtë drejtim, kontribut të madh ofrojnë edhe faculetat e lagështa, sidomos në rastet kur mungon uji dhe sapuni.
 • Faculetat e lagështa përdoren në mënyrë efektive për pastrimin e bebeve. Ato na dalin në ndihmë në mënyrë praktike edhe në shkollë, punë, park, kamping, piknik, automjet, restorante, objekte shëndetësore, etj.

close

Rendesia e pastertise

Pastërtia ka rëndësi të madhe në jetën tonë, për shkak se ruan shëndetin tonë...

Faktet  dhe Shifrat

 • Gallup Internacional dhe ËIN, në bazë të një hulumtimi të bërë në vitin 2015 e kanë radhitur Kosovën si të dytën në Evropë për nga pastërtia e duarve.
 • Higjiena e duarve është e dobishme për pengimin e përhapjes së sëmundjeve në komunitet (në shkolla, çerdhe fëmijësh, shtëpi). Promovimi i higjienës së duarve përmirëson shëndetin e fëmijëve
 • Fëmijët që kanë higjienë më të mirë të duarve, humbasin më pak ditë shkolle
 • Në duar qëndrojnë viruse dhe baktere të cilat qarkullojnë në ajër
 • Nëse ambienti nuk është shumë i pastër, bakteret mund të shumëfishohen dhe të mbijetojnë për orë të tëra. Mjediset më të favorshme janë telefonat, tastierat, lodrat, pjatat, etj.
 • Është e rëndësishme që duart të pastrohen shpesh, për të parandaluar përhapjen e infeksioneve.
 • Pas çdo teshtitjeje duart duhet pastruar
 • Duart tuaja janë prezantimi i parë më njerëzit.

close

Faktet dhe Shifrat

Gallup Internacional dhe ËIN, në bazë të një hulumtimi të bërë në vitin 2015 e...

close

Apliko për punë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor...

By using dimensional analysis of mathematical equations that may type my essay seek the power connections between the variables involved
As far as nyu stern, I was really drawn to the school’s increasing focus on business analytics and entrepreneurship both of which i’ve chosen as professional essay writers my areas of specialization
Want to find out more about how our popular med school application guide can help you snag that coveted med research paper writing service school seat